0372-145 21

Huvudrubriker

Skadestånd

 

Den, som begår ett brott, är i regel skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar,detta kallas skadestånd.

 

Skadeståndskrav

 

Den, som begår ett brott, är skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Den som drabbas av skada (målsägande) kan kräva skadestånd av den som orsakat skadan (gärningsmannen). Man bör medddela, att man kommer att kräva skadestånd, gärna redan vid polisanmälan.

 

Åklagaren är i normalfallet skyldig att hjälpa målsäganden med skadestånd i kommande rättegång om målsäganden begär det .Vid vissa typer av brott har brottsoffret dessutom rätt till juridisk hjälp (målsägandebiträde). Det gäller främst vid sexualbrott och våld i nära relationer, men även vid annan typ av brott om det finns särskilda behov. Den juridiska hjälpen kostar inget och målsägande ska bl a hjälpa till med skadeståndsfrågan.

 

Att få ut skadestånd

 

Om gärningsmannen fälls för brottet är det vanligt, att Domstolen bestämmer, att han eller hon ska betala skadeståndet. Det är vanligt, att gärningsmannen inte gör det frivilligt. Om domstolen dömer någon till skadestånd innebär inte att pengarna betalas ut automatiskt till brottsoffret.

Kontakta Brottsofferjouren för råd och hjälp.

 

Brottsoffret kan dock få viss hjälp av Kronofogden med att få ut skadeståndet. Om domstolen har beslutat om skadestånd skickas alltid en kopia av domen till Kronofogden, som i sin tur kontaktar brottsoffret och frågar om han eller hon vill ha hjälp  med att driva in skadeståndet. Svarar man ja görs en utmätning av Kronofogden om gärningsmannens ekonomi. Den servicen är gratis.

 

Läs mer om vilkor och ersättning på:

www.brottsoffermyndigheten.se

www.kronofogden.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.