Få brottsofferstöd

En viktig uppgift är att ge en brottsutsatt medmänskligt stöd och möjlighet till att att samtala och lyssna. Att få tala om det som skett och att kunna sätta ord på sina känslor har stor betydelse i bearbetningen av ett brott. Det är också viktigt att få bekräftat att känslor och reaktioner är naturliga i situationen.

Våra stödpersoner erbjuder kostnadsfritt:

  • tid att lyssna och hjälp att formulera vad som skett
  • information om rättsprocessen
  • stöd vid eventuell rättegång
  • information om hur det går till i rättssalen
  • stöd vid myndighetskontakter
  • information om skadestånd
  • samtal och stöd på vägen för att underlätta bearbetning

Våra stödpersoner har genomgått utbildning för sitt uppdrag och arbetar under sekretess.

Behöver du hjälp och stöd är du välkommen att kontakta oss på 0372-14521 eller via mejl info@sunnerbo.boj.se.