Organisationen Sunnerbo

Ordförande
Rolf Arvidsson 

Vice ordförande 
Vakant

Sekreterare
Anna-Lovisa Roslund

Kassör
Jonna Nielsen

Övriga ledamöter
Susanne Stjerneklev

Paula Dahlberg

Suppleanter
Vakant

Revisor
Roland Johansson

Revisorssuppleant 
Maida Dzanic