Brottsutsatt

Många människor upplever det som både skrämmande och kränkande att bli utsatt för brott, en helt normal reaktion.
Det är inte vilken typ av brott som avgör behovet av hjälp, den enskilda människan reagerar utifrån sin egen livssituation.

Både psykiska och fysiska reaktioner kan därför följa ett brott.