Hjälp oss att hjälpa

Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt.

Under ”Bli medlem” och ”Bli volontär/stödperson” kan du läsa mer om hur just Du kan stödja Brottsofferjouren Sunnerbo.